Blue Flower

 

 

 

 

Правила за вътрешния ред на детски парти клуб „Бонго-Бонго”


- За деца на възраст от 2 до 14 години (по малки деца се допускат само с придружител).

- Детето се приема срещу документ за самоличност на родител. (придружителя), който го е оставил. Изключения се уточняватдопълнително. (оставя се телефон за връзка)

- Децата се допускат да играят без обувки, с пантофи или чорапи.

- Служителите на детския клуб не носят отговорност за изгубени дрехи и обувки.

- Не се разрешава внасянето на играчки и остри предмети.

- Клубът е в правото си да прекрати престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на останалите посетители на клуба.

- Не се допускат болни деца. Служителите са в правото си да не допускат или прекъснат престоя на всяко дете, поради съмнения за заболяване:

 

  • Кашлица, хрема, обрив, болно гърло;
  • инфекциозно заболяване;
  • болки в корема;
  • зачервени очи;
exclamation mark1

 

- Родителите (придружителите) трябва предварително да разяснят на децата правилата на клуба.

- Пушенето в закрити помещения е забранено !

- Престоят на деца, които с поведението си застрашават останалите или чупят играчките се прекратява.

- За деца под 3 г., родителите носят персонална отговорност.

- Желателно е придружителите на деца до 3 г. да влизат с тях в залата за игра.